VVD zet eigen beginselen klakkeloos overboord

Zomaar wat onderwerpen uit het politieke nieuws van de laatste week voor het Kamerreces:

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) wil de kosten van politie-inzet bij commerciële evenementen doorberekenen aan de organisatoren. Daar valt veel voor te zeggen, zeker als je weet dat het gaat om zo’n zevenhonderd evenementen per jaar. Daar is de politie zo’n 500.000 mensuren aan kwijt. Opstelten wil evenwel het betaald voetbal uitzonderen van deze doorberekening. Dat is bizar. Als één soort evenement tot ordeverstoringen en massale politie-inzet leidt, is het wel het betaald voetbal. Een bedrijfstak waarin miljoenen euro’s aan de handel in voetballers worden besteed, hoeft niet te betalen voor zijn eigen veiligheid.

De VVD en het CDA steunen in de Tweede Kamer een motie van de PVV, waarin staat dat ten minste 35 procent van de muziek op Radio 2 Nederlandstalig moet zijn. Ik hou van Nederlandse artiesten en muziek en ben al jaren groot fan van Lee Towers, maar ook dit is bizar. De Kamerleden weten heel goed dat ze niets te zeggen hebben over de inhoud van de programma’s van de publieke omroep. Toch stemmen ze voor een dergelijke motie. Ik kan geen ander motief bedenken dan dat ze een goede beurt willen maken bij Henk en Ingrid van de PVV.

Kamerlid René Leegte (VVD) vindt dat het KNMI moet ophouden met klimaatonderzoek, omdat 20 procent van de onderzoekers van het KNMI niet neutraal zou zijn. Het KNMI zou het volgens Leegte bij voorbaat eens zijn met degenen die vinden dat de aarde onverantwoord wordt opgewarmd door menselijk toedoen. Hij geeft geen enkele onderbouwing voor zijn bewering dat de wetenschappers uit De Bilt niet onafhankelijk zouden zijn. In dit tijdperk van fact free politics lijkt een artikel met een foto op de voorpagina van De Telegraaf het enige doel.

De rode draad bij deze onderwerpen is de angst van de VVD en het CDA om – nog meer – kiezers kwijt te raken aan de PVV. Het is een doel op zich geworden om deze kiezers te behagen. Eigen beginselen – bijvoorbeeld liberale opvattingen over het omroepbestel – worden klakkeloos overboord gezet.

Frans W. Weisglas

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de VVD