Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Koningshuis

Vishnutempel in India herbergt schat van 15 miljard euro

Zeker 15 miljard euro, zo kostbaar is de schat die is aangetroffen in een zestiende eeuwse, aan de god Vishnu gewijde tempel in Thiruvananthapuram. Onderzoekers in de hoofdstad van de Zuid-Indiase deelstaat Kerala, zijn op last van het Hooggerechtshof de tempelgewelven binnengegaan. Ze troffen daar onder meer gouden munten aan uit de tijd van de East India Company en de Napoleontische tijd, gouden rijstsieraden, een gouden koord, een zak diamanten, en gouden beelden waaronder een beeld van de god Visnhu van een meter hoog, ingelegd met juwelen.

En de speurtocht – na een klacht over slecht beheer van de tempel – is nog niet ten einde. Gisteren stuitte men op een kamer waarvan de toegang hermetisch is afgesloten met ijzeren deuren. Nu wordt met deskundigen overlegd of het wijs is die te openen en hoe dat dan moet zonder onherstelbare schade aan te richten.

Volgens voorlopige, zeer ruwe schattingen is de waarde van de aangetroffen kostbaarheden bijna net zo groot als het budget dat de regering in Delhi jaarlijks uittrekt voor haar banenplan voor het platteland (honderd dagen werk) én voor de verdeling van goedkoop voedsel aan armen in het land. Het lijkt aanlokkelijk de schat daarvoor te gebruiken. Maar in de praktijk zal het daar niet van komen. Volgens historici is de waarde van de schat niet in geld uit te drukken. Bovendien: de schat is niet van de regering in Delhi of van die van Kerala. Hij behoort toe aan de koninklijke nazaten van de vroegere heersers van het vorstendom Travancore (dat bij de onafhankelijkheid in 1947 opging in de staat India).

Het beheer is in handen van een stichting, gelieerd aan de erven van de vroegere koninklijke familie. Die vergaarde haar rijkdom onder andere met de handel in specerijen. Een achterneef van het huidige familiehoofd levert nog steeds peper aan het Britse koningshuis. De familie was op de hoogte van de aanwezigheid van schatten, maar nooit heeft zij er een vinger naar uitgestoken. Na elk bezoek van de tempel vegen de koninklijke bezoekers zelfs het zand van hun voeten om te laten zien dat de tempel aan Vishnu toebehoort, niet aan hen.