Verhagens alternatief

De duiding van minister Verhagens toespraak over het populisme is tendentieus (‘Verhagen gaat mee in vrees voor buitenlanders’, 28 juni). Juist omdat ik geen aanhanger van zijn koers ben, heb ik extra opgelet. Ik werd getroffen door het alternatief voor Wilders dat hij wil representeren. Zijn beschrijving, vragenderwijs, van de voedingsbodem vormt de opstap voor zijn boodschap: niet meegaan in het inspelen op meerderheidsverlangens van autochtonen, maar hen overtuigen van het belang van de rechtsstaat. Hij wil de aanhang van Wilders niet winnen door confrontatie, maar door begrip voor haar zorgen te combineren met het bepleiten van het belang van bescherming van minderheden. Bij lezing heb ik me afgevraagd of ik had zitten slapen, maar de andere dag zag ik dat De Telegraaf en Trouw het net zo hadden begrepen als ik.

Gerrit de Kruijf

Hoogleraar ethiek, Protestantse Theologische Universiteit

    • Gerrit de Kruijf
    • Protestantse Theologische Universiteit