Verdwijnende kerken

„Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er weer een kerk gesloten wordt en er een moskee wordt gebouwd?” Minister Verhagen vindt dit een terechte zorg . Zou het niet beter zijn om niet de indruk te wekken dat de moslims nu ook al schuldig zijn aan de ontkerkelijking in Nederland? Beter hield Verhagen zijn (ex-)geloofsgenoten de spiegel voor van hun eigen mentaliteitsverandering – van betrokken christenen naar onverschillige consumenten, bang hun bevoorrechte positie te verliezen.

Hans van Dijk

Amersfoort

    • Hans van Dijk