Onbetaalbare gezinshereniging

opinext@nrc.nl

Sinds afgelopen vrijdag betalen vreemdelingen aanzienlijk meer voor het krijgen van een verblijfsvergunning. De leges voor een aanvraag gezinshereniging wordt verhoogd van 830 euro naar 1250 euro. Verlengen kost voortaan 375 euro in plaats van 288 euro. Nederland loopt hiermee in Europa ver uit de pas.

In 2008 heeft de Europese Commissie Nederland bekritiseerd voor deze hoge kosten. Het gemiddelde legesbedrag voor een aanvraag verblijfsvergunning gezinshereniging lag toen binnen de landen van de Europese Unie tussen de 50 tot 150 euro. In Nederland was een vreemdeling bij gezinshereniging totaal 1368 euro kwijt. De Europese Commissie waarschuwde dat het recht op gezinshereniging niet door te hoge leges uitgehold mag worden.

Met de verhoging is dat precies wat Nederland doet. In reactie op een waarschuwing voor te hoge leges worden deze verder verhoogd.

Een land mag geld rekenen voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. Maar daarbij dient wel voldaan te worden aan de evenredigheid en proportionaliteit. Dat betekent dat de kosten niet idioot hoog mogen zijn. Het moet mogelijk blijven en betaalbaar.

De totale kosten zijn nu gestegen van 1368 naar 1900 euro. Volgens de Europese Unie is gezinshereniging een recht. Dit recht is bepaald in de richtlijn gezinshereniging, dus wetgeving uit Brussel. Een lidstaat mag niet maatregelen nemen die tegen de richtlijn ingaan.

Zieken hebben het nog zwaarder. Een vreemdeling die een verblijfsvergunning voor medische behandeling aanvraagt, moet sinds vrijdag geen 331 maar 950 euro betalen. Wrang, nu een vreemdeling met een verblijfsvergunning voor medische behandeling niet mag werken en hulp van de overheid zal vragen voor deze kosten.

Sanderijn Wierink

Vreemdelingenadvocaat te Amsterdam

    • Sanderijn Wierink