OM: brand bij Chemie-Pack begon door een gasbrander

Volgens de rechter had het OM de leiding van Chemie-Pack niet mogen aanhouden voor brandstichting. Het OM blijft openlijk spreken van „roekeloos” gedrag.

Eindelijk is er zicht op een mogelijke oorzaak van de brand bij Chemie-Pack. Afgelopen zondagochtend kreeg het Openbaar Ministerie te horen dat een medewerker van Chemie-Pack had getuigd dat er op woensdagmiddag 5 januari dit jaar een gasbrander is gebruikt om een bevroren pomp te ontdooien. „Hij stond erbij en keek ernaar”, vertelt officier van justitie Mirjam Mol van het functioneel parket, verantwoordelijk voor vervolging van milieu- en fraudedelicten. „We hadden al eerder van horen zeggen dat er met gasbranders werd gewerkt, en dat de leiding daarvan wist. Nu kregen we het zelf te horen van een getuige.”

Een nieuwe wending op een opmerkelijk tijdstip. De directeur van Chemie-Pack en drie medewerkers stonden op het punt te worden vrijgelaten na een aanhouding vorige week wegens overtreding van de milieuvergunning. De rechter-commissaris had geoordeeld dat er geen gronden waren de vier langer vast te houden en zondagmiddag om drie uur zouden ze vrijkomen. Tien minuten daarvoor werden drie van de vier opnieuw aangehouden, ditmaal op verdenking van opzettelijke brandstichting. Officier van justitie Mol: „Veel mensen denken daarbij aan iemand die de gordijnen in brand steekt en een huis uit rent. In dit geval ging het om voorwaardelijke opzet, open vuur in aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Als de leiding medewerkers dat laat doen, dan aanvaard je de aanmerkelijke kans op brand.”

De rechter-commissaris in Breda dacht daar anders over. Hem was door advocaat Ronald Drenth van het drietal gevaagd de aanhouding te toetsen. Drenth: „Ik had meteen al de indruk dat het bluf was.” De rechter-commissaris oordeelde gisteren dat er „geen redelijk vermoeden van schuld” kon worden aangetoond bij de verdenking van brandstichting en achtte de aanhouding „onrechtmatig”. Er zou de afgelopen vijf jaar twee keer open vuur zijn gebruikt om de membraanpomp te ontdooien, en volgens de rechter kon niet aannemelijk worden gemaakt dat de leiding daartoe opdracht had gegeven of feitelijk leiding aan had gegeven. Meteen na dit oordeel kwamen de drie weer vrij. Ze kunnen hun proces, waarvan de eerste zitting vermoedelijk eind dit jaar plaatsheeft, thuis afwachten. Het OM vindt het oordeel van de Bredase rechtbank „onbegrijpelijk”.

Justitie zet het onderzoek voort en gaat daarbij uit van het „roekeloos” handelen door open vuur bij het overpompen van gevaarlijke stoffen, op een plaats waar overpompen niet was toegestaan, namelijk de binnenplaats. Mol: „Op het binnenterrein mochten wel tijdelijk stoffen staan, bij het laden en lossen, maar niet heel lang, zoals hier vermoedelijk het geval was.” Eerder vertelde de directeur van Chemie-Pack in een interview met deze krant niet te weten hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

Drenth betreurt dat het verhaal over de gasbrander openbaar is gemaakt. Drenth: „Ik ga niets inhoudelijks over dit dossier zeggen. Het OM doet dat wel. Het lekt uit een dossier. Het brengt over deze zaak een aaneenschakeling van persberichten uit. Laat ik er dit van zeggen: dat vind ik minder zuiver.”

De directeur van Chemie-Pack wil geen commentaar geven.