Meer meldingen van kindermishandeling

Het aantal meldingen van mishandeling en verwaarlozing van kinderen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is het aantal meldingen van pedagogische verwaarlozing de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld tot ruim 14.000. De NOS meldt dat het dan gaat om kinderen die bijvoorbeeld worden uitgescholden, voortdurend worden genegeerd, alleen maar te horen krijgen wat ze fout doen of nooit een knuffel krijgen. Ook kinderen te veel verwennen, te weinig structuur bieden en te weinig grenzen stellen vallen daaronder. Volgens het Meldpunt wordt steeds vaker ingezien dat naast slaan of seksueel misbruik ook verwaarlozing een vorm van kindermishandeling is. Dat verklaart de toename van het aantal meldingen. (Novum)