Kabinet kort toch op gemeenten om deels geaccepteerd bestuursakkoord

Overleg bij het VNG-bestuur tijdens het congres begin juni in Ulft waar een grote meerderheid instemde met het bestuursakkoord. Foto NRC / Rien Zilvold

Het kabinet zet toch het mes in het gemeentefonds. Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner schrapt een eerdere handreiking van het kabinet omdat het bestuursakkoord door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) slechts gedeeltelijk is geaccepteerd. De bezuiniging was komen te vervallen in onderhandelingen over het bestuursakkoord, maar staat nu gewoon weer op de agenda van de CDA-minister.

De ongeveer honderd miljoen euro die de gemeenten nu minder krijgen, worden apart gezet door Donner. Hij houdt het geld achter de hand voor gemeenten die in de problemen komen door de reorganisatie van de sociale werkvoorzieningen.

De gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de reorganisatie voor de sociale werkplaatsen. Om die reden is het deel van het bestuursakkoord daarover niet geaccepteerd. De VNG wilde met de rest van het akoord wel aan de slag gaan. Donner wil dat nu ook. Als de gemeenten geen beroep doen op zijn potje wordt in 2015 besloten waar het geld dan aan wordt besteed.