Herdefiniëring levert meer zwerfjongeren op, nu nog betere hulp

Waren het er twee jaar geleden nog zesduizend, nu is dat aantal volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten met een derde toegenomen. De nieuwste cijfers komen echter tot stand met behulp van een andere definitie van het begrip zwerfjongere.

Complexe problemen

Voor de jongeren onder de 23 jaar die dakloos zijn en met verschillende problemen kampen moet nu verbeterde hulp komen. Dat stelt Veldhuijzen van Zanten (CDA) die hiervoor samen met gemeenten aan de slag wil.

Volgens de staatssecretaris de hulp nu nog niet in orde vanwege de complexe problemen zoals verslaving, schulden, psychische en sociale problemen waarmee de jongeren te maken hebben. Hiervoor zou geen pasklare oplossing bestaan.

Complexe problemen

Gemeenten worden de komende jaren onder meer verantwoordelijk voor alle jeugdzorg en andere zorgtaken. Met die nieuwe taken kunnen gemeenten ook de zorg en begeleiding van zwerfjongeren beter organiseren, stelt de staatssecretaris.

De NOS meldt dat belangenorganisatie Zwerfjongeren Nederland hier positief over is “omdat gemeenten meer mogelijkheden hebben om dichter op de jongeren zitten dan landelijke organisaties”. Volgens de organisatie hebben gemeenten nog wel te weinig zicht op het aantal zwerfjongeren waardoor er ook geen beleid op is.

Zwerfjongeren Nederland wil niet dat jongeren terechtkomen in het dak- en thuislozencircuit. “Gemeenten moeten daarom een jongerenloket inrichten, zodat jongeren weten waar ze terecht kunnen. In onder meer Rotterdam is dit al het geval”, zegt directeur Hella Masuger op NOS.nl.