FNV schrapt referendum over pensioen

De vakcentrale FNV ziet af van één algemeen referendum voor alle 1,4 miljoen leden over het nieuwe pensioenakkoord. Dat heeft de Federatieraad, gevormd door de voorzitters van de 19 aangesloten FNV-bonden, gisteren besloten. De reden is de afzonderlijke ledenraadpleging van Bondgenoten, de grootste FNV-bond (475.000 leden) die het akkoord afwijst.

Agnes Jongerius, voorzitter van de vakcentrale, had eerder een FNV-brede ledenraadpleging aangekondigd over het principeakkoord tussen werknemers, werkgevers en het kabinet. De kritiek van Bondgenoten is onder meer dat het akkoord bij de pensioenopbouw te veel risico bij de werknemers en te weinig bij werkgevers legt. Bondgenoten geeft haar leden een negatief stemadvies bij het eigen referendum.

Een gezamenlijke ledenraadpleging heeft alleen zin als alle leden dezelfde vraag krijgen voorgelegd, stelt vicevoorzitter Peter Gortzak van de Federatieraad. Nu Bondgenoten een eigen referendum houdt zou het „appels met peren vergelijken” zijn.

Iedere FNV-bond zal nu afzonderlijk een ledenraadpleging houden. Op 12 september, na de vakantieperiode, bepaalt de Federatieraad zijn definitieve standpunt.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) heeft vorige week in de Tweede Kamer nog een aantal toezeggingen gedaan, onder meer voor lagere inkomensgroepen die vroegtijdig willen stoppen, en werkt het principeakkoord verder uit. Na het zomerreces buigt de Kamer zich opnieuw over het akkoord.

Ook de bonden binnen de vakcentrales CNV en MHP leggen het akkoord aan hun leden voor. Het is goed mogelijk dat de MHP het akkoord afwijst, zegt voorzitter Rendert Algra van De Unie, de grootste aangesloten vakbond. Uit een externe enquête onder 503 Nederlanders tussen de 35 en 55 jaar met een modaal inkomen blijkt dat het akkoord het cijfer 4,5 krijgt. De uitslag van het referendum onder de eigen leden wordt morgen bekend. De Unie vertegenwoordigt met 170.000 leden de helft van de MHP. De vakcentrale, die het akkoord steunt, wacht de uitslagen van de MHP-bonden af en neemt 21 juli een standpunt in.

Pensioendebat FNV: pagina 25