Di Rupo komt N-VA tegemoet

De Belgische kabinetsformateur Elio Di Rupo heeft gisteren een gedetailleerd voorstel gepresenteerd als mogelijke basis voor een regeerakkoord. Di Rupo, leider van de Franstalige socialisten, wil de Belgische staat hervormen en de overheidsfinanciën saneren.

Een van de gevoeligste plannen in de nota is de splitsing van kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. In ‘BHV’ liggen Vlaamse gemeenten met veel Franstalige inwoners. De meeste gemeenten komen in het plan van Di Rupo bij Vlaams-Brabant, waardoor inwoners niet meer op Franstalige politici in Brussel kunnen stemmen. Het lijkt een concessie aan de Vlaams-nationalistische N-VA, de grootste partij van Vlaanderen. Di Rupo zei gisteren hoe dan ook met de N-VA te willen regeren.

Di Rupo stelt verder voor de autonomie van de regio’s te vergroten. Het arbeidsmarktbeleid, delen van de gezondheidszorg en de kinderbijslag worden overgeheveld naar Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De formateur wil de financiële positie van de België, waarover zorgen bestaan bij de Europese Commissie en op de financiële markten, flink versterken. Di Rupo wil 8 miljard euro korten op onder meer uitkeringen en zorgkosten. Tegelijkertijd worden de lasten met 6 miljard verhoogd, met name door heffingen op vermogens en beurswinsten.

Opvallend is dat het plan nog geen afwijzende reacties van belangrijke Vlaamse en Franstalige politici heeft opgeroepen. Plannen van eerdere bemiddelaars werden al na enkele uren afgeschoten. Donderdag moet duidelijk worden welke partijen willen deelnemen aan een regering, mogelijk geleid door Di Rupo zelf.

Di Rupo krijgt waardering van enkele Vlaamse politici. „Taboes zijn opzij geschoven”, zei oud-bemiddelaar Johan Vande Lanotte, een sociaal-democraat, verwijzend naar het voorstel over BHV. Sinds de verkiezingen van juni vorig jaar heeft België een demissionaire regering.