Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politiek

CDA-groepen: immigratiebeleid van partij ‘naïef’ en ‘provinciaals’

Met ongewoon scherpe kritiek hebben twee CDA-partijorganisaties de aanhoudende interne discussie over de multiculturele samenleving verder aangewakkerd.

CDA Vrouwen (brief) en CDA Kleurrijk (brief) wijzen cruciale elementen van het immigratie- en integratiebeleid af. Dit beleid wordt gesteund door de eigen Tweede Kamerfractie en uitgevoerd door CDA-ministers. De organisaties noemen het beleid in twee brieven “naïef” en “provinciaals”. Ook kan het “in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben” omdat het de integratie van nieuwkomers eerder tegengaat dan bevordert.

Een week nadat vicepremier Maxime Verhagen, de facto partijleider, zei dat de multiculturele samenleving is “mislukt”, speelden CDA’ers de brieven door naar NRC-redacteuren Freek Staps en Derk Stokmans. CDA Kleurrijk vindt het afwijzen van multiculturalisme kortzichtig. “Die samenleving is in werkelijkheid een onontkenbaar feit.”

‘Beleid niet laten leiden door populisme’
De recentelijk gepresenteerde integratienota van minister Piet Hein Donner ziet “etnische en culturele diversiteit” volgens CDA Kleurrijk als een “bedreiging”. Dat is “onjuist” vinden de briefschrijvers. “We moeten ons niet laten leiden door populisme.” Verhagen zei vorige week nog in zijn veelbesproken toespraak dat hij “niet blind wil zijn voor de voedingsbodem van populisme” en noemde de zorgen die sommige Nederlanders over buitenlandse invloeden hebben “terecht”.

De organisaties richten hun brieven aan de eigen minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel), partijvoorzitter Ruth Peetoom en de Kamerfractie. In CDA Kleurrijk zijn onder anderen oud-premier Ruud Lubbers en Kamerlid Kathleen Ferrier actief. De organisaties zijn statutair vastgelegde adviseurs van het partijbestuur.

‘Huwelijksmigraties te eenzijdig als probleem voorgesteld’
In het vrouwenberaad zitten 3.500 actieve CDA-vrouwen, zoals gemeenteraadsleden en provinciaal bestuurders. Zij menen dat het kabinet huwelijksmigratie te eenzijdig als probleem voorstelt. Terwijl het een “niet meer weg te denken fenomeen” is van de moderne samenleving, omdat veel mensen in het buitenland studeren of werken en daar een partner vinden. Het vrouwenberaad maakt zich “grote zorgen” over het weren van buitenlandse partners, zoals minister Leers wil.

CDA-voorzitter Peetoom wil niet zeggen of ze de kritiek in de brieven terecht vindt of niet, maar noemt ze “nuttige bijdragen die we zullen meenemen in het debat”, dat voor later dit jaar gepland staat. Kamerlid Kathleen Ferrier is “heel blij” met de brieven, die volgens haar “opvattingen beschrijven die heel breed leven binnen de partij”. Overigens is haar eigen fractie zeer te spreken over de zogeheten Integratievisie die de briefschrijvers afwijzen.