Acht procent van bedrijfsartsen lekt medische informatie

Acht procent van de bedrijfsartsen zegt weleens vertrouwelijke medische informatie over werknemers door te geven aan werkgevers. Door de hoge druk die werkgevers op hen leggen zegt een op de vijf bedrijfsartsen niet meer onafhankelijk te kunnen werken. Dat blijkt volgens Trouw uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van de 591 ondervraagde bedrijfsartsen zegt 42 procent soms benaderd te worden voor gegevens. Bij 22 procent gebeurt dat vaak tot zeer vaak. Dat zou vooral in het midden- en kleinbedrijf gebeuren. Acht procent van de bedrijfsartsen zou de informatie uiteindelijk ook daadwerkelijk prijsgeven.

Tweederde van de werkgevers vindt dat bedrijfsartsen medische gegevens hetzelfde moeten behandelen als huisartsen. Negen procent is het hier echter pertinent mee oneens. Ook het UWV en verzekeraars zouden om vertrouwelijke medische informatie vragen.

De onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is geborgd in de Arbowet en in richtlijnen van de beroepsgroep. Toch zegt 22 procent van de bedrijfsartsen niet naar behoren te kunnen werken door de druk die werkgevers op hen leggen. Zo wordt er vaak op aangedrongen een werknemer arbeidsgeschikt te verklaren.

Dat zou vooral bij arbeidsconflicten gebeuren. Ook zou worden gedreigd met het inruilen van de bedrijfsarts voor een ander. Artsen in dienst van een arbodienst zouden dezelfde druk ervaren. De diensten zijn volgens de medewerkers van onderzoeksbureau Astri bang hun klanten kwijt te raken.

    • Peter van der Ploeg