Ziekenhuizen beperken zorg

Met ingang van komend jaar kunnen de honderd ziekenhuizen in Nederland niet meer alle behandelingen aanbieden die ze willen. In plaats daarvan moeten ze zich verder specialiseren.

Zorgverzekeraars zullen de behandelingen verdelen op basis van prijs- en kwaliteitscriteria. Patiënten moeten mogelijk als gevolg daarvan naar een ziekenhuis buiten hun regio.

Dat zijn ziekenhuizen, privéklinieken, zorgverzekeraars en het kabinet na maanden moeizaam onderhandelen overeengekomen. Het doel is de zorgkosten te beteugelen. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) verwacht dat die per jaar nu met niet meer dan 2,5 procent omhooggaan, exclusief loon- en prijsstijgingen. Inclusief die kosten is dat 5,3 procent. De afgelopen jaren stegen de zorgkosten tot ruim 7 procent per jaar. Het akkoord is vanochtend op het ministerie van Volksgezondheid ondertekend. De afspraken moeten nog worden uitgewerkt. Volgens een woordvoerder van de minister zal spoedeisende zorg in het geval van bijvoorbeeld een hartinfarct, een bevalling of een gebarsten slagader altijd „in de buurt beschikbaar blijven”.

De zorgverzekeraars krijgen een cruciale rol toebedeeld. Zij bepalen welke ziekenhuizen welke behandelingen mogen aanbieden. Daarvoor zullen ze selecteren op basis van prijs, kwaliteit en ‘gepaste zorg’, waarmee overbodige behandelingen moeten worden teruggedrongen zoals plastische chirurgie, grote ingrepen aan het einde van het leven en te snel gebruik van medicijnen, zoals bijvoorbeeld antidepressiva.

Om de pijn te verzachten, richten de zorgverzekeraars een ‘herstructureringsfonds’ op om instellingen te compenseren als die bepaalde behandelingen niet meer mogen doen. Verder zullen dure geneesmiddelen minder snel worden vergoed en nieuwe dure medicijnen strenger beoordeeld worden voordat ze worden toegelaten.

De stijgende zorgkosten zijn een groot probleem voor het kabinet-Rutte. Met ruwweg 62 miljard euro per jaar bedragen de kosten eenvijfde van de collectieve uitgaven. De premies voor zorgverzekeringen stijgen mee en dat is slecht voor de koopkracht en voor de economische ontwikkeling van Nederland.

De ziekenhuisuitgaven zijn in vijf jaar tijd met 30 procent gestegen. Ziekenhuizen werden om die reden dit jaar al met 300 miljoen euro gekort. Om de ziekenhuiskosten beter in de hand te houden, worden de instellingen vanaf volgend jaar anders gefinancierd. Niet meer via vaste budgetten, maar op declaratiebasis voor de behandelingen.

De verzekeraars moeten erop toezien dat de kosten niet uit de hand lopen. De minister houdt de mogelijkheid om ‘als ultiem middel’ de sector bij forse overschrijdingen alsnog te korten.

In het nieuws: pagina 4 en 5