Waarom wil de PVV dit?

Als we cijfers aanhalen over allochtonen, hebben we het over in Nederland woonachtige mensen die in het buitenland geboren zijn, of over mensen die hier geboren zijn en tenminste één ouder hebben die in een ander land ter wereld is gekomen. Een definitie die het ministerie van Binnenlandse Zaken in 1999 heeft ingevoerd en waar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sindsdien mee werkt.

In opdracht van de vorige regering heeft het CBS eenmalig aparte staatjes van de niet-westerse derde generatie gemaakt. ,,Om de mate van integratie en de effectiviteit van het integratiebeleid te toetsen”, luidde de motivering in de onderzoeksvraag van 2010.

De PVV vindt dat onhandig: als de partij cijfers over allochtonen aanhaalt, wil ze voor de derde generatie niet steeds die aparte staatjes erbij halen. Allochtonen zijn, als het aan de PVV ligt, eerste, tweede én derde generatie. ,,Niet-westerse allochtonen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers. Straks zien we dat niet meer, omdat ze te boek staan als autochtoon”, aldus Van Klaveren.