‘Risico’s kernenergie niet te beteugelen’

Het moment waarop de tsunami het complex Fukushima Dai'ichi overspoelt. Foto Tepco

Kernenergie is een aantrekkelijk alternatief voor vervuilende kolencentrales. Maar daarmee miskennen we het potentiële gevaar van deze energiebron. Hoe groter de nucleaire sector, hoe groter de kans op een catastrofaal ongeluk, een atoomoorlog of een terreuraanslag met ongekende impact.

Daarvoor waarschuwt Malcolm Fraser, voormalig premier van Australië, op de debatsite project-syndicate.org. “Elk land dat uranium kan verrijken heeft ook de middelen om een atoombom te maken.”

100 keer Hiroshima
De internationale gemeenschap heeft volgens hem nu onvoldoende zicht op de handel en wandel in kerncentrales. “Eén tot twee procent van het uranium wordt omgezet in plutonium. Israel, India en Noord-Korea gebruikten deze stof om een atoombom te maken - en we vrezen dat Iran dit ook doet.” Daarom zou er beter toezicht moeten komen op de procestechnologie, meent Fraser.

Fraser benadrukt dat er op dit moment honderd kernwapens in omloop zijn die in kracht de bom op Hiroshima kunnen evenaren. Als een gewapend conflict escaleert kan dit volgens hem leiden tot miljoenen tonnen roet in de atmosfeer. “De planeet zal afkoelen, regenval zal afgesneden worden en de productie van levensmiddelen daalt - wereldwijde hongersnood is het gevolg, op een schaal die we niet eerder hebben meegemaakt.”

Centrales slecht beschermd
Het verontrust Fraser dat geen enkele kerncentrale bestand is tegen een aardbeving van 8 op de schaal van Richter. “Toch hadden we in de afgelopen eeuw elf aardbevingen die groter waren dan 8,5. En vijf in deze eeuw. Aardbevingen die opgevolgd werden door tsunami’s.” De dijk voor Fukushima was ontworpen voor een golf van 5,7 meter, weet Fraser. “Maar dezelfde kust werd in 1896 verwoest door een tsunami van 38 meter en in 1933 door één van 29 meter.” Het is daarom niet verwonderlijk dat het op 11 maart dit jaar echt mis ging, doceert Fraser.

Bovendien kan geen enkele centrale een aanval als ’9/11’ weerstaan, benadrukt de oud-premier. Hij brengt in herinnering dat het vliegtuig dat in Pennsylvania in een veld neerstortte slechts tien minuten verwijderd was van de Three Mile Island-kerncentrale.

Eerder in deze serie:
Ideologische naschok Fukushima stort Europa in riskant energieavontuur
Moeder Aarde aan zet. Maak je klaar voor de impact
Er is genoeg voor iedereen. Op naar de 10 miljard mensen
Ook ontwikkelingsorganisaties en media vermarkten Dag des Oordeels
Wie bang is voor straling, wordt ziek van angst
Alsof die andere energiebronnen zo veilig zijn
Pro-kernenergie activisten in het geweer tegen negatieve beeldvorming
Japan slaat PR nucleaire industrie uit het lood
San Francisco aan de beurt voor volgende aardbeving
Sociale media van levensbelang in nasleep aardbeving Japan

    • Steven de Jong