Praktisch akkoord Kosovo-Servië

Servië en Kosovo hebben een aantal praktische afspraken gemaakt die het onder andere makkelijker moeten maken heen en weer te reizen. Dit is een belangrijke stap naar normalisering van betrekkingen sinds Kosovo zich in februari 2008 afscheidde van Servië.

Servië weigert Kosovo te erkennen en erkent ook paspoorten uit Kosovo niet. Maar onder het akkoord dat zaterdag in Brussel is gesloten, is voor Kosovaren een identiteitskaart voldoende om zich vrij te kunnen bewegen in Servië – en andersom.

Ook de nummerplaten van de auto’s zijn over en weer erkend als rechtsgeldig. Dit maakt het wegverkeer tussen Kosovo en West-Europese landen veel eenvoudiger. Verwacht wordt dat zowel het vrachtvoer als toeristen hiervan zullen profiteren.

Een andere stap naar normalisering is de afspraak om diploma’s over en weer te erkennen, wat het voor Kosovaren, die kampen met een stokkende economie, gemakkelijker moet maken werk te vinden in Servië.

Verder is afgesproken dat Belgrado de documenten van de burgerlijke stand zal delen met Pristina. De originelen daarvan zijn sinds 1998 in bezit van Servië. In Kosovo leverde dat vaak problemen op, vooral bij huwelijken en scheidingen en bij eigendomsgeschillen. Afgesproken is dat Eulex, de Europese politiemissie in Kosovo, kopieën van de documenten ter beschikking zal stellen van de Kosovaarse autoriteiten.

Over de akkoorden van zaterdag is vijf maanden onderhandeld, onder auspiciën van de Europese Unie. Hoewel veel geschillen tussen Kosovo en Servië blijven bestaan, hoopt Servië hiermee zijn kansen om kandidaat-lid van de EU te worden, te vergroten. Kosovo is erkend door 75 landen, waaronder de meeste EU-landen. (AFP, Reuters)