Persstemmen over Dominique Strauss-Kahn

Le Monde

„Een vrouw komt met een zware beschuldiging. In goede gerechtigheid moet ze worden gehoord, haar grieven moeten in overweging worden genomen met zo veel mogelijk objectiviteit. Maar in goede gerechtigheid moet degene die wordt beschuldigd ook baat hebben bij de overwegingen die zijn veronderstelde onschuld met zich meebrengt.

„Men kan zeggen dat door de gang van de Amerikaanse procedures, in de media tenminste, DSK aan het begin van een serieus onderzoek al is veroordeeld.

„Dat gebeurt in een systeem waar de aanklager is gekozen en zijn herverkiezing afhangt van zijn resultaten. Dat is de manier waarop dat schrikwekkende duo van justitie en pers functioneert. Kleine zinnen voor de media, geselecteerd door de politie en het bureau van de aanklager, welwillend en onmiddellijk herhaald door de journalisten, verschrikkelijke foto’s, illegaal overhandigd aan de pers en geheel illegaal gereproduceerd door zekere kranten; dat alles om Strauss-Kahn in een situatie van extreme zwakte te brengen zelfs voor het begin van een onderzoek.”

The New York Times

„Justitiemedewerkers zeggen privé dat ze nog steeds denken dat Dominique Strauss-Kahn het kamermeisje seksueel heeft aangevallen. Maar de zaak steunde op haar geloofwaardigheid, en die is weg.

„Ze zeggen dat het ruwweg analoog is – niet in termen van het seksuele verleden van het kamermeisje maar haar reputatie van waarheidsgetrouwheid – aan een zaak waarin een prostituee is verkracht. Het is moeilijk om te vervolgen, en de dader kan vaak ermee wegkomen. [...]

„In Frankrijk hebben zijn socialistische collega’s DSK verdedigd. Ségolène Royal jammerde over hoe het Amerikaanse justitiesysteem de socialistische ster voor de wolven heeft gegooid. Royals voormalige partner, François Hollande, zei dat DSK, als hij eenmaal wordt ontslagen van rechtsvervolging, nog steeds zou kunnen deelnemen aan de voorverkiezingen voor het presidentschap in zijn partij. [...]

„Als een roofdier uit gewoonte tegenover een doorgewinterde leugenaar staat, zal de leugenaar hoogstwaarschijnlijk verliezen, ook al vertelt ze deze ene keer de waarheid.”

(Maureen Dowd)

„Er is in deze zaak al een slachtoffer gevallen en dat is in Amerika het principe van de veronderstelde onschuld. [...]

The Daily Beast

„Dominique Strauss-Kahn was niet langer Dominique Strauss-Kahn. Hij was niet langer een man met een eigen stem, iemand wiens versie van de feiten zorgvuldig gehoord werd om die te vergelijken met het verhaal van zijn beschuldiger. Nee. Hij was het symbool voor het arrogante Frankrijk.

„Hij was het embleem van de bevoorrechte klasse, een klasse weerzinwekkend zeker van zijn straffeloosheid. Hij was de spiegel van de wereld van de witte bankiers waar Wall Street uit bestaat – een wereld die de rest van Amerika beschouwt als de meest wezenlijke vijand.

„Triest genoeg is dit is niet wat rechtvaardigheid zou moeten betekenen. Het recht stelt in de regel geen symbolen tegenover elkaar, maar mensen. Behalve als we overgaan op wat nu gebeurt, en wat ik ‘gelyncht worden door je zogenaamde vrienden die sympathiseren met de minderheden’ zou willen noemen. ”

(Bernard-Henri Lévy)