Nieuw akkoord brengt Servië nader tot Kosovo

Het zaterdag gesloten akkoord maakt het vrije verkeer van personen mogelijk tussen beide landen.

Waarnemers zien het akkoord als een belangrijke doorbraak sinds 2008, toen Kosovo zich onafhankelijk verklaarde van Servië. Hoewel Servië Kosovo nog steeds niet erkent, is nu wel een hele reeks afspraken gemaakt over praktische kwesties. Zo wordt het straks voor Kosovaren mogelijk om naar Servië te reizen met slechts een identiteitskaart op zak – en andersom. Een niet onbelangrijke doorbraak: bussen met Kosovaren moeten nu steevast naar huis met een omweg, via Italië, Slovenië, Kroatië en Montenegro. Nu kunnen ze rechtstreeks via Servië. Vooral voor de over Europa verspreidde Kosovaren, zo’n 150.000 mensen, is het akkoord daarom goed nieuws.

Met een Kosovaars paspoort door Servië reizen kan overigens niet – Servië blijft dat document zien als een ongeoorloofd teken van soevereiniteit. Beide landen hebben wel afgesproken om elkaars nummerplaten te accepteren.

Dankzij het akkoord zal nu ook de Burgerlijke Stand van Kosovo worden opgesteld voor Kosovaren. Het register was sinds het einde van de Kosovo-oorlog in 1999 in handen van de Serviërs, die er geen inzage in wilden verlenen. Kosovo kampt daardoor al jaren met de administratieve afhandeling van bijvoorbeeld huwelijken, scheidingen en grondtransacties. Het ontbreken van een volledig register bemoeilijkt ook criminaliteitsbestrijding , doordat identiteitspapieren moeilijk te controleren zijn. De politie van de Europese missie in Kosovo (Eulex) krijgt nu toestemming van Servië om gecertificeerde kopieën te maken uit het register.

Het akkoord werd zaterdag door vertegenwoordigers van beide landen overeengekomen in Brussel, maar is door geen van de partijen ook echt ondertekend. Aangezien de twee landen elkaar niet erkennen, kon dat niet. De EU moet toezien op naleving van het akkoord. (AFP)