Minnesota houdt Washington een spiegel voor

Washington doet er goed aan de gebeurtenissen in Minnesota op zich te laten inwerken. Een impasse over de begroting – vergelijkbaar met wat zich in de hoofdstad van de Verenigde Staten afspeelt – heeft de regering van deze deelstaat gedwongen de financiering stop te zetten van allerlei overheidsdiensten, van woningbouw tot kinderdagverblijven en het onderhoud van openbare toiletten langs de snelwegen. De manier waarop de patstelling politiek zal uitpakken, zou de politici op het nationale podium kunnen nopen tot minder vastberadenheid.

Het voornaamste punt van geschil betreft de vraag hoe het begrotingstekort moet worden gedicht. De Democraten willen de belastingen verhogen, de Republikeinen willen minder uitgeven. Het is een tamelijk gangbare ideologische strijd, maar deze zaken worden politiek gevaarlijk als de werkelijkheid zich opdringt. Zo zal in Minnesota vandaag heel plotseling duidelijk worden wat de overheid allemaal doet: de dierentuin zal gesloten blijven – hoewel de dieren wel gewoon hun voer krijgen – en de parken zullen dicht zijn, terwijl de bouw zal stilvallen.

De manier waarop de inwoners van Minnesota, die bekendstaan om hun pragmatisme, op deze tegenvallers zullen reageren, is belangrijke informatie voor de politici die proberen overeenstemming te bereiken over de federale begroting. Het kleine budget van Minnesota van zo’n 18 miljard dollar (12,4 miljard euro) is slechts een fractie van de 3.700 miljard dollar (2.500 miljard euro) van de federale overheid.

Als de stijfkoppigheid van de politici ten aanzien van de belastingen nieuwe leningen onmogelijk maakt, zou het ministerie van Financiën zich gedwongen kunnen zien 40 procent van zijn uitgaven stop te zetten, om te voorkomen dat de overheid haar aflossingsverplichtingen niet kan nakomen. Dat zou een forse klap betekenen voor een economie, die nog steeds bezig is overeind te krabbelen.

De vorige keer dat de federale overheid haar deuren moest sluiten, richtte de publieke woede zich duidelijk op de Republikeinen, destijds geleid door Newt Gingrich, die zich nu kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap.

De problemen van Minnesota kunnen een soort lakmoestest opleveren. Zij kunnen de kiezers eraan herinneren dat zij feitelijk een hoop diensten op prijs stellen, die de overheid voor hen verzorgt. Als dat het geval is, kan er gevoeglijk van worden uitgegaan dat Democraten en Republikeinen overeenstemming zullen bereiken over de federale begroting, teneinde een onrustige maand augustus te voorkomen.

Agnes T. Crane

Menno Grootveld

    • Agnes T. Crane