Ultiem voorstel Belgische formateur - ‘het komt nu neer op politieke wil’

Belgian French-speaking Socialist Party (PS) President Elio Di Rupo addresses a news conference after delivering his final report to Belgian King Albert II in Brussels July 4, 2011. King Albert asked Di Rupo to try to form a government following elections on June 13, 2010, the latest attempt to break 12 months of political stalemate in the linguistically divided country. REUTERS/Yves Herman (BELGIUM - Tags: POLITICS HEADSHOT) Elio di Rupo tijdens de persconferentie vanmiddag waar hij zijn nota toelichtte. Foto Reuters/Yves Herman

De Belgische formateur Elio di Rupo, leider van de Franstalige socialisten, heeft een reeks voorstellen gedaan aan de negen partijen die betrokken zijn bij de tot dusver onvruchtbare pogingen tot het vormen van een kabinet.

De nota, getiteld ‘Een efficiëntere federale staat en een grotere autonomie voor de deelstaten’, behelst vijf grote hervormingen en wordt gezien als een ultieme poging om tot een regering te komen.

België zit al 386 dagen zonder regering. Di Rupo beoogt met zijn voorstel  om tegen 2015 zo’n 250.000 nieuwe banen te creëren. De belangrijkste hervormingen zijn:

  • Een staatshervorming met een overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar Gewesten en Gemeenschappen van om en bij de 17,3 miljard euro
  • Een fiscale autonomie voor de gewesten (deelstaten) van ongeveer 10 miljard euro
  • Een hervorming van de bijzondere financieringswet voor meer autonomie, doeltreffendheid en responsabilisering van gewesten en gemeenschappen
  • Een strenge sanering van de overheidsfinanciën van om en bij 22 miljard euro voor het geheel van de overheidsdiensten tegen 2015, zodat er een gezonde financiële basis kan teruggevonden worden en beantwoord kan worden aan de eisen van de Europese Unie
  • Sociale en economische hervormingen om een antwoord te bieden aan de uitdagingen van de toekomst, waaronder de vergrijzing van de bevolking.

Op de website redactie.be zijn de opvallendste punten opgesomd. Onze correspondent Petra de Koning in Brussel zegt iedereen in België er vanuit gaat dat dit de laatste poging is.

“Als dit mislukt is het onwaarschijnlijk dat er verder gepraat wordt - dan wordt de keuze of er verkiezingen uitgeschreven worden of dat het kabinet-Leterme [regering van lopende zaken] extra bevoegdheden krijgt. Di Rupo verwacht donderdag een antwoord van de partijen. Hij heeft gezegd dat de N-VA [Vlaams-nationalisten van Bart de Wever, grootste partij in Vlaanderen] zeker ‘ja’ moet zeggen, want hij kan zich niet voorstellen dat de N-VA niet meedoet. Over zijn voorstellen kan je zeggen dat ze redelijk ver gaan voor een socialist. Hij is bijvoorbeeld streng voor werklozen. Maar het zal aan allebei de kanten moeilijk liggen, zowel aan Vlaamse als aan Franstalige. Voor alle partijen zit er ‘eten en drinken in’, maar ook moeilijk dingen. Di Rupo zegt zelf dat het er op aankomt of er politieke wil is. Dat zal nu moeten blijken, zegt hij. Di Rupo heeft zichzelf eerder 5 procent kans gegeven om succes te behalen. Dergelijk uitspraken deed hij vanmiddag uiteraard niet. Het is nu wachten op de reacties van de partijen.”

Onder Di Rupo’s leiding moet duidelijk worden hoe ver de Franstalige partijen precies tegemoet willen komen aan de eisen van de Vlamingen over een andere inrichting van België, met meer eigen bevoegdheden voor de deelstaten.

    • Bart Hinke