De Partij voor de Dieren is dé spreekbuis voor milieu en dierenwelzijn