Aldus

„Ik ben zeer gelukkig. Alle partijen nemen nu hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. Zorg moet zuinig en zinnig worden gegeven.”

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid

„Wij zijn er niet blij mee dat patiëntenorganisaties nog niet betrokken zijn bij het akkoord. Spreiding van zorg is uitstekend, mits er ook kennisoverdracht plaatsvindt bij specialisten in de directe omgeving. Patiënten moeten na de specialistische behandeling ook in hun eigen omgeving terecht kunnen voor nazorg en revalidatie.”

Patiëntenorganisatie Zorgbelang Nederland

„De grote waarde van dit akkoord is het publieke signaal: Als patiënt krijg je straks niet meer alles op elk moment.”

Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter Menzis

„Dit akkoord vormt een trendbreuk. We gaan het ziekenhuislandschap anders vormgeven. Je kunt straks niet meer alle zorg in alle ziekenhuizen krijgen [...] Patiënten moeten straks soms verder reizen, maar ze krijgen wel betere zorg.”

Martin Bontje, vicevoorzitter Zorgverzekeraars Nederland

„Het is niet de bedoeling dat er ziekenhuizen verdwijnen of afdelingen lukraak gesloten worden. De minister heeft meerdere keren gezegd dat ziekenhuiszorg in de buurt toegankelijk moet blijven. Het gaat dan om basiszorg en chronische zorg.”

Roelf de Boer, voorzitter van de vereniging van ziekenhuizen NVZ

„Concentratie van zorg komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Maar het is nu zo dat de prijs leidend is in de zorg en dat is geen goede zaak.”

Hartpatiënten Nederland

„Deze maatregel heeft voor alle ziekenhuizen, groot of klein, aanzienlijke gevolgen. Met de vier andere Friese ziekenhuizen zullen wij bespreken wat voor gevolgen dit akkoord voor ons heeft.”

Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum