Akkoord: ziekenhuizen gaan zich specialiseren

Ziekenhuizen gaan zich specialiseren om zo de kosten te drukken. Dat staat in een landelijk akkoord dat minister Schippers vanmiddag presenteert.

Met ingang van komend jaar kunnen de 100 ziekenhuizen in Nederland niet meer alle behandelingen aanbieden die ze willen. In plaats daarvan moeten ze zich verder specialiseren. Zorgverzekeraars zullen de behandelingen herschikken op basis van prijs- en kwaliteitscriteria. Patiënten moeten mogelijk als gevolg daarvan naar een ziekenhuis buiten hun regio.

Dit zijn ziekenhuizen, privéklinieken, zorgverzekeraars en kabinet na maanden moeizaam onderhandelen overeengekomen. Doel is de zorgkosten in toom te houden. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) verwacht dat de zorgkosten per jaar met niet meer dan 2,5 procent stijgen exclusief loon- en prijsstijgingen. Inclusief die kosten is dat 5,3 procent. De afgelopen jaren stegen de zorgkosten tot ruim 7 procent per jaar.

Vanochtend is het akkoord op het ministerie van Volksgezondheid ondertekend. De afspraken moeten nog worden uitgewerkt met de patiëntenorganisaties. Volgens een woordvoerder zal spoedeisende zorg in het geval van bijvoorbeeld een hartinfarct, een bevalling of een gebarsten lichaamsslagader altijd „in de buurt beschikbaar blijven”.

De zorgverzekeraars krijgen volgens het akkoord een cruciale rol. Zij bepalen welke ziekenhuizen welke behandelingen mogen aanbieden op criteria van prijs, kwaliteit en ‘gepaste zorg’ waarmee overbodige behandelingen moeten worden teruggedrongen zoals plastische chirurgie, grote ingrepen aan het einde van het leven, en te snel medicijngebruik van onder meer antidepressiva. Om de pijn te verzachten richten de zorgverzekeraars en zogeheten ‘herstructuringsfonds’ op. Verder zullen dure geneesmiddelen minder snel worden vergoed en zullen nieuwe dure medicijnen strenger worden beoordeeld voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt.
Zorgverzekeraar De Friesland herschikt alle medische voorzieningen al in de provincie. Dat betekent dat vrouwen straks niet meer in alle vijf de Friese ziekenhuizen kunnen bevallen, dat niet alle intensive care en spoedeisende hulpafdelingen blijven bestaan en dat patiënten met kanker, of hart- en vaatziekten nog maar in één ziekenhuis kunnen worden behandeld. Eerder wezen concurrenten CZ en Menzis al ziekenhuizen aan die geen contract meer krijgen voor blaasverwijderingen en borstkankerbehandelingen.

De zorgkosten vormen een hoofdpijndossier voor het kabinet-Rutte dat in het regeerakkoord heeft afgesproken de kostenstijging fors terug te dringen. Met ruwweg 62 miljard euro per jaar bedragen de kosten een vijfde van de collectieve uitgaven. De premies voor zorgverzekeringen stijgen mee en dat is slecht voor de koopkracht van mensen en voor de economische ontwikkeling van Nederland.

De ziekenhuisuitgaven zijn in vijf jaar tijd met 30 procent gegroeid. Ziekenhuizen werden om die reden dit jaar al met 300 miljoen euro gekort. Om de ziekenhuiskosten beter in de hand te houden worden die instellingen vanaf volgend jaar anders gefinancierd. Niet meer via vaste budgetten, maar op declaratiebasis voor de behandelingen die ze hebben uitgevoerd. De zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de kosten van specialisten en ziekenhuizen niet uit de hand lopen.

    • een onzer redacteuren