Meerderheid Nederlanders staat achter bezuinigingen op cultuur

Zes op de tien Nederlanders staat achter de bezuinigingen die het kabinet voor de cultuursector heeft aangekondigd. Evenveel Nederlanders vinden dat de overheid hier in het verleden te veel geld aan heeft uitgegeven. Slechts 36 procent hoopt dat een volgende regering de bezuinigingen terugdraait, blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond, zo meldt persbureau Novum.

De verschillen tussen de aanhangers van de verschillende partijen zijn echter groot. Zo is driekwart van de GroenLinks-kiezers tegen de bezuinigingen. De meeste voorstanders zijn bij de PVV te vinden, waar 86 procent de bezuinigingen steunt. Het verschil met de VVD en het CDA is klein. Bij de VVD is 83 procent voor en bij het CDA 79 procent.

Uit de peiling komt verder naar voren dat bijna driekwart (73 procent) van de D66-kiezers het afgelopen jaar naar een museum is geweest en ruim een kwart van de PVV-aanhangers. Van de hele bevolking is 48 procent naar een museum gegaan. Een opera werd door slechts acht procent bezocht.

Van degenen die het afgelopen jaar een museum hebben bezocht is nog altijd 47 procent voor de bezuinigingen. Degenen die ‘exclusievere’ kunstactiviteiten hebben bezocht, zijn vaker tegen de bezuinigingen. Zo is slechts 35 procent van de operabezoekers voor. Dat is logisch, omdat het waarschijnlijk is dat deze kunstuitingen zwaarder onder de bezuinigingen lijden.