Zelfdovende sigaret vanaf november verplicht in EU

Vanaf 18 november moeten alle binnen de EU verkochten sigaretten zelfdovend zijn. Foto sxc.hu

Om de brandveiligheid te vergroten, mogen vanaf 18 november van dit jaar in alle EU-landen alleen nog zelfdovende sigaretten worden verkocht.

Dat de zogenoemde LIP-sigaretten (Lower Ignition Propensity) verkocht worden in plaats van de oude sigaretten, is een taak van winkeliers. Het was makkelijker geweest als de fabrikanten die zorg moesten dragen, stelt brancheorganisatie NSO. De last moet volgens hen bij de fabrikant liggen, niet bij de ondernemer.

In het nieuwe soort sigaret zit een soort brandgang in het papier, die, als de sigaret niet meer wordt gebruikt, binnen een minuut reageert door te doven. Volgens fabrikanten doet het niet af aan de smaak van de sigaret. Of de prijs gelijk blijft, is nog onduidelijk.

Onderzoek in 2008 toonde aan dat, verdeeld over zestien Europese landen, jaarlijks elfduizend branden ontstaan door een smeulende sigaret. Dat kost gemiddeld 520 doden en 1600 gewonden per jaar.

De zelfdovende sigaret wordt in Finland, Australië, Canada en 22 van de Verenigde Staten al verkocht.