'Radicale trendbreuk' in onderwijs

„Een radicale trendbreuk.” Zo omschrijft staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) zijn strategische agenda voor het hoger onderwijs die gisteren door de ministerraad is goedgekeurd. „Decennialang was het overheidsbeleid erop gericht er alles aan te doen om iedere student die dat heel misschien zou kunnen in het hoger onderwijs te persen”, aldus Zijlstra. „Dit kabinet kiest ervoor verbeteringen door te voeren aan de andere kant van het spectrum, daar waar de beste studenten zitten.”

De plannen van het kabinet zijn door universiteiten en hogescholen positief onthaald. Ook zij vinden dat er nu te weinig mogelijkheden zijn voor getalenteerde studenten om te excelleren. Wel vragen de instellingen zich af of de doelen van Zijlstra te bereiken zijn zonder extra investeringen, zoals het kabinet voorstelt.

Met Zijlstra’s maatregelen heeft de op excellentie gerichte onderwijsfilosofie van het kabinet nu voor alle onderwijsniveaus vorm gekregen. Eerder al maakte minister Van Bijsterveldt (CDA) bekend dat de eindexamencijfers van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde omhoog moeten en dat de gemiddelde Citoscore op de basisschool moet stijgen.

‘Hoge ambities maar middelen ontbreken’ pagina 6