Omrop Fryslân moet gered

Het kabinet wil de regionale omroepen onderbrengen op Nederland 3. Ik vind dat een slecht idee, vooral wat Omrop Fryslân betreft. Deze omroep is van eminent belang voor de verspreiding van de Friese taal en cultuur, een autochtone minderheidscultuur en die moet zich kunnen uiten. En in de hedendaagse cultuur speelt de televisie daarbij nu eenmaal een grote rol.

De VVD meent nu dat er geen status aparte voor de Friese omroep moet zijn. Maar de VVD is ook niet de partij die het meeste oog heeft voor collectieve rechten en dus voor het Friese eigene. Van het CDA zou ik echter verwachten dat het dat wel heeft en dat het het belang van de regionale zender inziet. Wat niet betekent dat ik voor zo’n status aparte ben. In sommige provincies zal die tot schuine ogen leiden, vooral in de Nedersaksische gebieden als Groningen, Drenthe, Twente en Limburg. Nu worden de talen die daar gesproken worden dialecten genoemd, waardoor er een verschil is met het Fries, de tweede rijkstaal, maar om die scheve ogen te voorkomen zou ook een aantal Nedersaksische omroepen moeten blijven. Kan dat niet, dan toch maar die status aparte, zodat Nederland een gidsland kan blijven voor de omgang met autochtone minderheidsculturen. Trouwens: zelfs de Koerden in Turkije hebben een eigen zender. Nederland wil daarbij toch niet achterop gaan lopen?

Jan de Jong

Zweeloo