Lezen: de brief van justitie aan DSK over liegend kamermeisje

De officier van justitie van het New York District stelde de verdediging van Dominique Strauss-Kahn per brief op de hoogte van de vraagtekens die langzaamaan werden gezet bij de verklaringen van het “zeer vrome” kamermeisje dat “vergat” de waarheid te vertellen. In het schrijven worden delen van de verhoren met de hotelmedewerkster aangehaald die de gerezen twijfel illustreren. De volledige brief is online gezet door The New York Times.

De officier van justitie schrijft DSK’s advocaten vrij gedetailleerd over de verhoren. Te lezen is op welke punten het kamermeisje leugenachtig overkwam, wat ze in eerste instantie verklaard heeft en hoe dat contrasteert met bevindingen uit onderzoek en latere verklaringen.

Onder meer de valse verklaringen over de asielaanvraag van de hotelmedewerkster komen aan bod:

She stated that she fabricated the statement with the assistance of a male who provided her with a cassette recording of the facts contained in the statement that she eventually submitted. She memorized these facts by listenin g to the recording repeatedly.

In several interviews with prosecutors, she reiterated these falsehoods when questioned about her history and background, and stated that she did so in order to remain consistent with the statement that she had submitted as part of her application.

Bij diverse verhoren over vermeende verkrachting in haar geboorteland Guinea kwamen ook tegengestelde verhalen naar boven.

During both of these interviews, the victim cried and appeared to be markedly distraught when recounting the incident. In subsequent interviews, she admitted that the gang rape had never occurred. Instead, she stated that she had lied about its occurrence and fabricated the details, and that this false incident was part of the narrative that she had been directed to memorize as part of her asylum application process.

Over wat er precies gebeurde na de door haar aangegeven aanranding is ook twijfel ontstaan. In haar eerste verklaring zei ze uit DSK’s kamer te zijn gevlucht en op de gang gewacht te hebben tot haar supervisor haar daar aantrof.

The complainant has since admitted that this account was false and that after the incident in Suite 2806 [DSK's kamer, red.], she proceeded to clean a nearby room and then returned to Suite 2806 and began to clean that suite before she reported the incident to her supervisor.