Leers wil dat illegaal zijn uitzetting zelf betaalt

De overheid wil illegalen zelf hun uitzetting laten betalen. Asielzoekers moeten hun paspoort inleveren tijdens hun asielprocedure. Illegalen krijgen een inreisverbod waardoor ze maximaal vijf jaar uit de EU kunnen worden geweerd. Landen die niet meewerken aan de terugkeer van hun illegale landgenoten uit Nederland worden mogelijk gestraft door het korten van ontwikkelingshulp.

Met deze gisteren gepresenteerde maatregelen wil minister Gerd Leers (Asiel en Immigratie, CDA) problemen bij het uitzetten verminderen en illegaliteit ontmoedigen. Mensen die wel meewerken aan hun vertrek uit Nederland, wil hij meer dan nu helpen bij het opbouwen van een bestaan in hun land van herkomst. De politie zal met „prioriteit” illegalen die overlast of criminaliteit veroorzaken, opsporen om ze uit te kunnen zetten.

De maatregelen zijn onderdeel van de pogingen van dit kabinet van VVD en CDA om immigratie te beperken en illegaliteit tegen te gaan. Gedoogpartner PVV heeft dat als voorwaarde gesteld voor steun aan het kabinet. Die partij hoopt hiermee vooral „niet-westerse allochtonen” buiten Nederland te houden. Het kabinet wil zo veel mogelijk drempels opwerpen voor potentiële migranten en harder optreden tegen mensen die niet aan de vereisten van hun verblijfsvergunning voldoen.

Critici hebben van verschillende van deze voornemens al gezegd dat ze in strijd zijn met de mensenrechten en Europese richtlijnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de plannen die het voor Nederlanders moeilijker moeten maken buitenlandse partners naar Nederland te brengen.

Volgens cijfers van de overheid heeft rond de 50 procent van de ‘vreemdelingen’ die uit Nederland moesten vertrekken dat de afgelopen jaren ook – met zekerheid – gedaan. Zo rond de 20.000 mensen per jaar krijgen te horen dat ze weg moeten.