Gilgamesj-epos

In het artikel over de Chicago Akkadian Dictionary (Een glimp van een beschaving, 17 juni) wordt ook het Gilgamesj-epos genoemd. Over het Het epos van Gilgamesh (2001) door dr. Herman Vanstiphout, wordt met geen woord gerept. Zelf was ik met twee anderen doende met Gilgamesj onder leiding van Vanstiphout in 2001. Dit magnifieke werk verving de vertaling Het Gilgamesj Epos (1958). Het is droevig, dat het werk van Vanstiphout in het artikel onvermeld bleef.

Jacob Kaaks

per e-mail

    • Jacob Kaaks Per E-Mail