Gierzwaluwen (4)

In het artikel Dag, gierzwaluw (Wetenschapsbijlage 4 & 5 juni) wordt opgemerkt dat nestkasten en speciale dakpannen in het noorden van de Amsterdamse Jordaan niet snel door gierzwaluwen gebruikt worden. Op andere plaatsen in Nederland en elders in Amsterdam zijn ze wel een succes, zoals blijkt uit de afgedrukte foto die is gemaakt in Amsterdam West. Met het afspelen van gierzwaluwlokgeluiden neemt de kans ook toe. Het is dus wel degelijk van groot belang dat men vervangende nestgelegenheid blijft installeren.

Evert Pellenkoft

Amsterdam

    • Evert Pellenkoft