Geen tweede kerncentrale voor de VVD dus

Binnenkort wil het kabinet beslissen of er een tweede kerncentrale komt. Een belangrijk argument vóór een kerncentrale is het ontbreken van CO2- uitstoot. Nu heeft de VVD bij monde van de heer Leegte in zijn aanval op het KNMI, verklaard dat het nog maar de vraag is of CO2 wel bijdraagt aan het broeikaseffect. Daarmee vervalt voor de VVD de belangrijkste reden om voor een tweede kerncentrale te stemmen. Een conventionele centrale is veel goedkoper, produceert uit dezelfde hoeveelheid warmte meer stroom, levert geen kernafval waar niemand raad mee weet en kost aan het eind van zijn leven geen miljarden voor de sloop. Bij dezen dus mijn hartelijke dank voor deze ommezwaai van de VVD.

H.J. IJzer

Apeldoorn