Autisme

Een onderzoek dat wordt besproken in Hoe meer techniek hoe meer autisme (wetenschapspagina 20 juni) meldt dat autisme naar verhouding vaker voorkomt onder scholieren in Eindhoven dan onder scholieren elders. Mogelijk is dit volgens de onderzoekers het gevolg van het feit dat veel technici naar Eindhoven trokken en daar kinderen kregen. Omdat de technici vaker een gen voor autisme bij zich zouden dragen dan anderen springt Eindhoven eruit. Sinds een artikel van W.S. Robinson uit 1950 weten we dat dit een ecologische fout kan zijn. Hij toonde namelijk aan dat je uit het feit dat Amerikaanse staten met veel migranten weinig analfabetisme kennen niet moet concluderen dat deze migranten konden lezen en schrijven. Migranten waren wel degelijk analfabeet maar trokken naar staten met weinig analfabetisme. In dit geval: het zou kunnen dat technici niet meer autistische kinderen krijgen dan gemiddeld maar naar gemeenten gaan waar autisme om heel andere redenen hoger ligt. De oplossing van Robinson is simpel: je vraagt de scholieren wat hun ouders voor de kost doen. Hopelijk doen de auteurs dat in het vervolgonderzoek.

Manfred te Grotenhuis

statisticus, Radboud Universiteit Nijmegen