Zullen we de files even afkaarten?

Elke zomer zien we snelwegen zonder files. Dat moet ook kunnen als er geen vakantie is.

Bijvoorbeeld door slimmer werken en pientere ICT.

Nederland is murw na veertig jaar gekibbel over de filebestrijding. Partijpolitiek, korte termijnvisies, heilige huisjes en héél veel onderzoek, maakten filebeleid tot het dikste dossier in Den Haag. Je zou bijna denken dat files een onoplosbaar probleem zijn. Tegelijk zie je elke zomervakantie dat de files verdwijnen, als gevolg van de vakantiespreiding. Het kan dus wel. Zelf sta ik elke dag in de file. Mijn dogma: filedruk lossen we alleen op met een mix van maatregelen.

Ron Zwetsloot rijdt dagelijks over de A6, A1, A10 en A4 naar zijn werk in Den Haag. Hij schrijft een blog over filebestrijding: www.rijtijdenspreiding.nl.

Speluitleg

Je bent minister van Verkeer en je moet het fileprobleem oplossen. Gelukkig krijg je twaalf speelkaarten met maatregelen. Let op: niet elke kaart is effectief. Die effectiviteit varieert van 1 (weinig effect) tot 4 (veel effect). Speel de slimste kaarten uit. En versla de files. Speltip: speel open kaart.

Bronnen: Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2006 (Rijkswaterstaat); Rekenen aan 130 km/u (Goudappel Coffeng, 2010); De effectiviteit van filebeleid in Nederland, 1970 – 2008 (TU Delft, 2009); The Fundamental Law of Road Congestion (University of Toronto, 2011); Effecten van belonen in spitsmijden (Samenwerkingsverband Spitsmijden, 2009); Resultaten mobiliteitsprojecten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011); Met technologie in de auto files bestrijden (TNO, 2011); Anders Betalen voor Mobiliteit (Commissie Nouwen, 2005); Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2011); CBS; Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

    • Ron Zwetsloot