Voorzitter Raad voor Cultuur weg

Els Swaab stapt op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Dat heeft ze vanmorgen bekendgemaakt aan staatssecretaris Zijlstra (Cultuur, VVD). Swaab is het niet eens met de manier waarop het kabinet 200 miljoen wil bezuinigen op de cultuursector. De Raad voor Cultuur is de officiële adviseur van kabinet en parlement inzake kunst.

Ook de veertien leden van de Commissie Podiumkunsten van de Raad voor Cultuur stappen op. In de bezuinigingsplannen worden de podium- en de beeldende kunsten hard getroffen met een korting van respectievelijk 30 en 35 procent, terwijl musea 10 procent minder krijgen .

Swaab neemt „met pijn in het hart” afscheid. „De culturele wereld is mij zeer dierbaar. Door de keuzes die dit kabinet maakt, wordt de schade die de bezuinigingen veroorzaken groter dan noodzakelijk is. Dat is voor mij niet aanvaardbaar. Ik wil geen leiding geven aan het tot stand komen van subsidieadviezen voor instellingen waarbij dit kabinetsbeleid het uitgangspunt is.”

Freek van Duijn, voorzitter van de commissie podiumkunsten, zegt dat zijn commissie opstapt omdat de bezuinigingen op podiumkunsten zo hoog uitvallen maar vooral ook omdat het kabinet kiest voor topinstellingen. „Ons advies was de breedte van het veld zo veel mogelijk overeind te houden.” De 21 productiehuizen voor talentontwikkeling van acteurs en regisseurs krijgen straks geen structurele rijkssubsidie meer.

Swaab had al duidelijk gemaakt dat ze zich zou beraden op haar positie nadat Zijlstra de kabinetsplannen bekendmaakte op 10 juni. Zijlstra wijkt op belangrijke punten af van het advies dat de Raad voor Cultuur eind april uitbracht. Zo koos hij ervoor topinstellingen als Het Nationale Ballet en het Rijksmuseum te ontzien ten koste van kleinere instellingen. Ook wil hij de bezuinigingen in één klap invoeren, terwijl de raad adviseerde deze uit te smeren tot 2015 zodat instellingen de tijd zouden hebben elders geld te vinden.

Swaab heeft gewacht met het bekendmaken van haar definitieve besluit tot gistermiddag de moties van de Tweede Kamer op de bezuinigingsplannen van het kabinet waren aangenomen. In een verklaring zegt staatssecretaris Zijlstra: „Ik respecteer haar persoonlijke besluit en heb waardering voor de grote inzet, waarmee ze haar taak de afgelopen tijd heeft vervuld.”

Interview Swaab: pagina 15