Rechter veroordeeld tot betalen 500 euro

Een Zwolse rechter-commissaris is veroordeeld voor schending van zijn ambtsgeheim. De rechtbank in Den Bosch heeft hem een boete opgelegd van vijfhonderd euro. De medeverdachte van de rechter-commissaris, een officier van justitie, is vrijgesproken. Tegen beide verdachten was een voorwaardelijke boete van duizend euro geëist.

In 2010 informeerde rechter-commissaris Halbert S. de Zwolse officier van justitie Karel de V. over de nieuwe verkering van de dochter van zijn buren. De ouders van het meisje vermoedden loverboypraktijken. De rechter-commissaris kreeg informatie uit diens strafblad van de officier en mailde dat door aan zijn vrouw. Zelf had hij al gegevens over hem opgevraagd en die daarna vernietigd.

Met het doorsturen van de mail van de officier aan zijn vrouw heeft de rechter-commissaris volgens de rechtbank „doelbewust” zijn ambtsgeheim geschonden. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat officier van justitie De V. wist dat de informatie bij derden terecht zou komen. Hij zou hebben gedacht dat de rechter-commissaris hem uit hoofde van zijn functie wees op een mogelijk geval van mensenhandel. De rechtbank zegt dat de officier hoogstens „onachtzaamheid” verweten kan worden.

Opmerkelijk is dat de rechtbank veel kritiek uit op het onderzoek naar de rechter-commissaris en de officier van justitie. In beide gevallen leek het „eenzijdig gericht” op het verzamelen van bewijs tegen de twee verdachten. In het geval van de officier is de rechtbank niet duidelijk geworden „door wie en wanneer” hij officieel als verdachte is aangemerkt, en of hij op zijn rechten is gewezen.

Toen de zaak dit voorjaar aan het licht kwam, werden de rechter-commissaris en de officier van justitie op non-actief gesteld. Na afloop van de zitting twee weken geleden zei officier De V. graag terug te willen keren bij het Openbaar Ministerie. Formeel is daar nu geen belemmering meer voor. De president van de rechtbank Zwolle-Lelystad beslist nog of hij het ontslag eist van de rechter-commissaris.