Nieuwe koers

‘Blijft Nederland nog wel Nederland als er zoveel buitenlanders bij komen? Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er [...] een moskee wordt gebouwd? Waarom passen de nieuwkomers zich niet aan ons aan? [...] Ze pikken toch niet de baan van mijn zoon in? [...] Zit die buitenlandse ziekte nu ook in onze groente?’

Dit is een letterlijk citaat uit een toespraak die een Nederlands politicus afgelopen dinsdag heeft gehouden voor zijn achterban. U mag raden wie het is. En het is niet Geert Wilders. Zelfs hij zou terugdeinzen voor zulke ultrarechtse praatjes. Hij heeft iets tegen moslims, oké, maar hij zou nooit tekeergaan tegen ‘buitenlanders’ die alleen maar hier komen om hun enge buitenlandse ziekten te verspreiden. Het zou sowieso tien jaar geleden ondenkbaar zijn geweest dat een gevestigd politicus dergelijke woorden in de mond zou nemen. De Centrumpartij van Janmaat is in de jaren tachtig voor minder extreme uitspraken door de rechter verboden.

De woorden zijn van Maxime Verhagen, de vicepremier van ons land. In een poging om een nieuwe koers uit te zetten voor het CDA analyseert hij deze tijden als tijden van onbehagen. Mensen maken zich zorgen over het buitenland en de buitenlanders. Hij vindt dat we dat onbehagen serieus moeten nemen. „Het zijn terechte zorgen van mensen.” Dat klinkt altijd goed: begrip hebben voor je kiezers. Maar wat betekent het om te spreken van terechte zorgen? Dat ze gelijk hebben. Dat je het helemaal met hen eens bent. Verhagen zegt dat de angst voor buitenlanders terecht is. Het zijn ook engerds, volgens hem.

In het antwoord op deze terechte zorgen probeert hij zich te distantiëren van het populisme van de PVV. Maar daar slaagt hij nauwelijks in. ‘We moeten om te beginnen de joods-christelijke wortels van ons land en ons werelddeel erkennen.’ Om te beginnen. Dat is het belangrijkste. Voor de islam is hier dus geen plek.

Het zijn de woorden van de leider van een partij die volkomen de weg kwijt is in een land dat volslagen is ontheemd en die stemmen probeert terug te winnen door het gedachtegoed van de PVV over te nemen.

Ilja Leonard Pfeijffer