Kamer: meer Nederlandstalige muziek op Radio 2

VVD, PVV en CDA willen Radio 2 dwingen om tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds minstens 35 procent aan „Nederlandstalig muziekrepertoire” te draaien. De motie die gisternacht met steun van de SP en de SGP werd aangenomen, maakt echter weinig kans te worden uitgevoerd.

Verantwoordelijk minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) liet voorafgaand aan de stemming weten dat zij niet kan treden in de „vrijheid van omroepen”. Maar de onuitvoerbaarheid van de motie was voor de voorstanders geen reden om er van af te zien. Radio 2 liet weten zich niets van de motie aan te trekken. In de Kamer ontstond gisteren tijdens de stemming hilariteit. Vanuit de bankjes van D66 en GroenLinks klonk het lied Vuile Huichelaar van Renée de Haan, bedoeld voor Martin Bosma (PVV), die het idee bedacht uit „patriottistisch gevoel”. Volgens VVD-Kamerlid Van Miltenburg is er geen spanning met het liberale beginsel dat de Staat zich zo min mogelijk bemoeit met keuzes van burgers. „De omroep wordt door belastinggeld betaald. We mogen ze vragen te helpen met het verder brengen van de Nederlandse taal en cultuur. Niemand hoeft er naar te luisteren.”

De Kamer wil verder salarissen bij de publieke omroep terugdringen. Niet meer dan drie medewerkers mogen meer verdienen dan de Balkenendenorm van ruim 187.000 euro. Ook komt er een goedkoop jeugdlidmaatschap voor publieke omroepen.

Frans Bauer op de radio, Anouk niet: pagina 29