Correctie

In de bespreking van de biografie van Bobby Fischer (‘Een gestoord genie’, Boeken, 23-06-11) is door een eindredactionele ingreep ten onrechte drie keer het woord ‘match’ vervangen door ‘partij’.