‘Vwo-diploma niet langer garantie voor toelating universiteit’

Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam bij het begin van het eindexamen Grieks. Volgens de nieuwe plannen komen zij niet zomaar op een universiteit. Foto NRC / Bas Czerwinski FOTO BAS CZERWINSKI

Een vwo-diploma zou voortaan geen garantie meer zijn voor toelating tot een universitaire studie. Academisch onderwijs moet minder toegankelijk worden en in ruil daarvoor komt een breder spectrum aan hbo-opleidingen. Dat is de strekking van de ‘strategische agenda’ voor hoger onderwijs zoals die later vandaag besproken wordt in de ministerraad, meldt de Volkskrant.

‘Niet automatisch naar universiteit met hbo-diploma’

Gisteren werd al bekend dat de organisatie van universiteiten VSNU staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) adviseren studenten toe te laten op basis van examencijfers en motivatie. Kleinere studentenaantallen moeten leiden tot kleinschaligere colleges waarbij aanwezigheid verplicht is.

Toelating tot academische studies via loting wordt afgeschaft en ook een hbo-diploma zou geen automatische toetreding tot universiteiten meer verlenen. De afvallers komen terecht in een hbo-omgeving die meer typen onderwijs gaat kennen.

‘Vwo’ers verleiden voor hbo te kiezen’

Vwo’ers krijgen bijvoorbeeld een verkort 3-jarig traject aangeboden en kunnen in het hoger beroepsonderwijs dan voortaan ook masters gehaald worden. Dit moet vwo’ers verleiden tot niet meer automatisch voor universitair onderwijs te kiezen. Of de hbo-instellingen de toestroom van studenten aankunnen valt nog te bezien.

De maatregelen moeten er uiteindelijk toe leiden dat Nederland wereldwijd in de top-5 van kenniseconomieën komt. Dit zou moeten gebeuren door bekendheid op te bouwen in ‘topsectoren’ als voedsel en bloemen, water en creatieve industrie.

    • Jules Seegers