Boskalis verkoopt terminals van Smit

Ruim drie jaar geleden bracht Boskalis het eerste bod op de terminals van Smit uit. Na een serie geflopte overname- pogingen kocht Boskalis heel Smit en verkoopt nu alsnog een gedeelte: de terminals.

Het heeft drie jaar gekost maar Peter Berdowski krijgt zijn zin.

Vanochtend maakte de bestuursvoorzitter van baggeraar Boskalis bekend dat de terminaldivisie van het ingelijfde Smit verkocht wordt aan Lamnalco uit de Verenigde Arabische Emiraten. Lamnalco betaalt Boskalis 450 miljoen dollar (310 miljoen euro) voor de terminals. De divisie levert maritieme diensten, zoals het aan- en afmeren van tankers, aan gas- en oliebedrijven. Boskalis verkoopt ook acht transportschepen aan Lamnalco. De onderdelen die Boskalis verkoopt, leverden vorig jaar 38 miljoen euro winst (voor belastingen en afschrijvingen) op. Bij de terminaldivisie van Smit werken 820 man personeel. Volgens Boskalis leidt de overname niet tot minder arbeidsplaatsen.

De verkoop van de terminalactiviteiten is het slotstuk van een overnamestrijd die drie jaar geleden begon.

In februari 2008 bood Boskalis 300 miljoen dollar voor de terminaldivisie van het toen nog beursgenoteerde Smit Internationale. Berdowski en Boskalis kregen nee op het rekest. Smit was een winstgevend bedrijf met vier divisies die goed samenwerkten, zei toenmalig bestuursvoorzitter Ben Vree van Smit. Er is geen enkele aanleiding om het bedrijf uit elkaar te willen halen.

Als Smit geen onderdelen wil verkopen, dan maar een bod op het hele bedrijf, dacht Berdowski. Boskalis was bereid 1,1 miljard euro te betalen voor heel Smit. Weer kreeg Berdowski nee te horen. Met de steun van belangrijke aandeelhouders als Delta Lloyd weigerden de commissarissen en het bestuur van Smit het bod te steunen. Om de druk op te voeren bouwde Boskalis op de beurs een belang van 20 procent op in Smit om vervolgens een nieuw bod uit te brengen. Pas toen Berdowski Vree expliciet beloofde Smit niet op te zullen splitsen, ging Smit in maar van vorig jaar overstag.

De overname leidde bij de commissarissen van Smit wel tot ophef. Twee van de vijf stemden tegen. Voor Willem Cordia was het zelfs reden om op te stappen uit de raad van commissarissen. In een interview met deze krant in mei zei Vree dat het bod de beste perspectieven bood na de belofte dat „Smit de komende drie jaar intact en onder eigen naam verder zou bestaan”.

Op eerste gezicht lijkt Boskalis die afspraak te schenden. De terminaldivisie, waar het Boskalis in 2008 al om te doen was, wordt immers doorverkocht aan Lamnalco, een joint-venture tussen Boskalis en het Saoedische Rezayat. Volgens zowel Berdowski als Vree schendt de verkoop de afspraken niet. „Ik ben juist heel opgelucht. Dit was altijd de bedoeling en het is goed dat er eindelijk duidelijkheid is voor het personeel”, zegt Vree, die na de overname toetrad tot het bestuur van Boskalis maar daar begin dit jaar weer uitstapte. „Het samenvoegen levert duidelijk voordelen op. De terminaldivisies van Smit en Lamnalco zijn nu concurrenten. Aangezien Boskalis een belang van 50 procent in Lamnalco heeft, is dat onzinnig.”

Dit hebben wij vanaf dag één beoogd, zegt Berdowski. Boskalis is van oudsher een baggeraar, maar het bedrijf wil graag langer betrokken zijn bij projecten. Niet alleen een olie- of gashaven aanleggen en onderhouden, maar ook (lucratieve) diensten leveren als het afmeren van tankers. Samen met Lamnalco kan dit nu. De twee bedrijven kunnen langjarige contracten afsluiten. Boskalis legt een haven aan. Lamnalco levert twintig jaar diensten en Boskalis verdient daar ook nog eens aan.

Volgens Berdowski en Vree was in de afspraken over de overname expliciet voorzien dat Boskalis de terminaldivisie zou doorverkopen. „De afspraak om Smit niet te splitsen sloeg voornamelijk op de havensleepdiensten”, zegt Berdowski.

Na de overname zal Lamnalco 2.000 man personeel en 150 schepen tellen. Boskalis schat dat met de overname Lamnalco een marktaandeel van 40 procent bezit. „Dat laat wel gesloten markten zoals de VS, waar alleen nationale bedrijven mogen werken, buiten beschouwing”, zegt Berdowski.

Rond het middaguur stond het aandeel Boskalis 1,18 procent hoger op 32,99 euro.