Bibliotheek van Google

In een korte bijdrage over ‘De bibliotheek van Google’ stelt Pieter Steinz dat bibliotheken in de toekomst – als alle boeken via het web raadpleegbaar zijn – zullen uitsterven. En dat Google als enige ‘monopolist van de informatie’ zou overblijven. Dat klopt als je bibliotheken blijft zien als instellingen die (wetenschappelijke) boeken en tijdschriften beschikbaar stellen. Maar dat klopt niet als je breder kijkt en de kansen gaat benutten die momenteel wat meer op de achtergrond zijn geraakt. Het klassieke begrip Mouseion uit de Griekse oudheid is het sleutelwoord. Deze zogenaamde ‘tempel der muzen’ was een combinatie van museum, onderzoekscentrum en vrijplaats voor filosofische debatten en een ontmoetingsplaats. Ondanks Facebook blijft immers de behoefte bestaan om face- to-face en lijfelijk te communiceren, al is het alleen maar om intellectuele en culturele kruisbestuiving te bevorderen. Als het de (academische) bibliotheken lukt om het Mouseion nieuw leven in te blazen heeft Google het nakijken.

Guy Jaegers, conservator Universiteitsbibliotheek Maastricht

    • Guy Jaegers
    • Conservator Universiteitsbibliotheek Maastricht