Bezuinigen is niet per se slecht voor probleemwijk

De bezuinigingen zorgen ervoor dat hulpverleners in de achterstandswijken beter gaan samenwerken.

De bezuinigingen van het kabinet op gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties zijn niet per definitie slecht voor de aanpak van de veertig probleemwijken in het land. Ze zorgen ervoor dat beter wordt samengewerkt en dat de hulpverlening goedkoper wordt.

Dat zeggen de opstellers van het eerste evaluatierapport over de probleemwijken, dat gisteren werd overhandigd aan minister Donner (Binnenlandse Zaken, CDA).

De ongewenste situatie dat vele hulpverleners worden ingezet voor één en hetzelfde probleemgezin zonder dat er iets wordt opgelost, is extra zichtbaar geworden in de Vogelaarwijken. Juist daar wonen bovengemiddeld veel van deze gezinnen. In die wijken is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met andere, goedkopere, vormen van hulpverlening. Zo kregen in de wijk Velve-Lindenhof in Enschede probleemgezinnen één wijkcoach met verregaande bevoegdheden toegewezen die alle betrokken instanties vertegenwoordigt. Jos van der Lans, een van de opstellers van het rapport zegt: „Het kan allemaal best een stuk efficiënter en slagvaardiger, en dus goedkoper.”

De wijkenaanpak moet ervoor zorgen dat Vogelaarwijken binnen tien jaar het gemiddelde van hun stad halen op het gebied van werken, onderwijs, integratie en veiligheid. Sinds 2007 is daar extra geld voor. (NRC)