Angst voor katholieken

Het feit dat vicepremier Verhagen angst voor ‘buitenlanders’ begrijpelijk en terecht vindt, baart ons ernstige zorgen (NRC Handelsblad, 28 juni). Juist een rooms-katholieke CDA’er zou moeten begrijpen hoe belangrijk het is om een dergelijke angst voor De Ander te overwinnen. Is ons collectief geheugen zo kort dat we zijn vergeten hoe lang rooms-katholieken als een vreemde, bedreigende, ja, haast buitenlandse groep werden gezien? Nauwelijks een halve eeuw geleden werd binnen het verzuilde Nederland nog volop gewaarschuwd voor „het roomse gevaar”. Ook de katholieken uit het zuiden van het land – met hun paapse gewoonten, hun grote gezinnen en hun vermeende loyaliteit aan Rome – veroorzaakten veel onbehagen. Toch rouwen weinig Nederlanders om het einde van de verzuiling. Met het verval van dit systeem is ons land economisch, maatschappelijk en politiek erop vooruitgegaan. Het CDA is in 1980 ontstaan uit aartsvijanden KVP, CHU en ARP. Tegenwoordig verenigt het CDA relatief probleemloos protestantse en rooms-katholieke leden. Is de eigen partij van de vicepremier niet het beste bewijs dat samenwerking en wederzijds begrip productiever zijn dan angstpolitiek?

dr. Rivke Jaffe, drs. Maarten Onneweer, Annemarie Samuels MA

Medewerkers Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universiteit Leiden