Waarom is Nederland eigenlijk tegen?

Ook de EU vindt dat een Palestijnse staat via onderhandelingen moet worden bereikt. Maar omdat de EU geen eenduidig buitenlandbeleid heeft, maken lidstaten een eigen afweging. Italië en Duitsland zijn tegen. Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, Spanje en Portugal zouden erkenning overwegen.

Nederland niet. In het regeerakkoord staat dat Nederland ernaar streeft de banden met Israël aan te halen. In maart nog werd een motie aangenomen die de regering oproept subsidie aan de Palestijnse gebieden te stoppen als de Palestijnse Autoriteit geen „effectieve maatregelen” neemt tegen het „verheerlijken en vergoelijken van terrorisme”. De motie kreeg steun van VVD, CDA en PVV.

Historisch gezien onderhoudt Nederland nauwe banden met Israël. Tijdens de Yom Kippoer oorlog van 1973 gaf Nederland militaire steun via wapenleveranties. Volgens historici speelden schuldgevoelens over de Tweede Wereldoorlog en identificatie met het kleine Israël dat zich verdedigde tegen een Arabische overmacht een rol bij de sympathie. Vooral linkse partijen hebben hun onvoorwaardelijke steun in de loop der jaren herzien. Ze zijn kritisch over de behandeling van Palestijnen in de bezette gebieden.