Vertrouwen in banken groeit weer een beetje

Het vertrouwen dat consumenten hebben in banken is de afgelopen twee jaar gestegen, maar ligt nog steeds onder het niveau van voor de financiële crisis.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Tilburgse hoogleraren Harry van Dalen en Kène Henkens. Beiden zijn ook als onderzoekers verbonden aan Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Het onderzoek staat vanaf vandaag op het discussieforum Me Judice (www.mejudice.nl).

Van de ondervraagden heeft 34 procent vertrouwen in de banken, voor de financiële crisis was dat percentage 37. Bij pensioenfondsen is het vertrouwen gedaald van 64 procent in 2006 naar 42 procent dit jaar. Dat heeft, volgens Van Dalen, naast de financiële crisis ook te maken met de actuele discussie over het pensioenakkoord. Bij verzekeraars liep het vertrouwen terug van 37 naar 20 procent. Voor de overheid bleef het ongeveer gelijk – ruim 40 procent van de ondervraagden heeft vertrouwen in de overheid.

De Nederlandsche Bank kreeg in onafhankelijk onderzoek naar de toezichtsrol bij het faillissement van de internetbank Icesave en DSB veel kritiek. Een commissie onder leiding van Michiel Scheltema concludeerde dat De Nederlandsche Bank onvoldoende daadkrachtig toezicht heeft gehouden. Toch heeft 43 procent van de ondervraagden veel vertrouwen in de centrale bank. „Blijkbaar rekent de burger het de publieke organisaties niet zo zwaar aan”, zegt onderzoeker Van Dalen, „en weegt het gedrag van banken, verzekeraars en tussenpersonen veel zwaarder in het toekennen van vertrouwen.” Van de 2.100 ondervraagden heeft 59 procent geen vertrouwen in financiële tussenpersonen.

Niet minder dan 68 procent van de consumenten karakteriseert het handelen van verzekeraars als gericht op eigen belang en maar 11 procent van de consumenten vindt dat verzekeraars gericht zijn op het belang van de klant.