Rechter veroordeeld tot boete voor schenden ambtsgeheim

Een rechter-commissaris uit Zwolle heeft een boete van vijfhonderd euro opgelegd gekregen door de rechtbank in Den Bosch voor het schenden van zijn ambtsgeheim. De officier die samen met hem terechtstond is vrijgesproken.

Via de rechter-commissaris zijn vertrouwelijke gegevens terechtgekomen bij kennissen. Die maakten zich zorgen over de nieuwe vriend van hun 22-jarige dochter. Het betrof gegevens over het strafblad van deze man en informatie over een lopend strafrechtelijk onderzoek.

De zaak kwam naar buiten omdat de betreffende vriend beschikte over de inloggegevens van de computer van de ouders van zijn vriendin. Na het lezen van de e-mail met de informatie zocht hij de publiciteit en deed aangifte wegens smaad en schending van het ambtsgeheim.

De officier is vrijgesproken, omdat de rechtbank niet bewezen acht dat hij wist dat de rechter-commissaris de gegevens aan hem had gevraagd voor privégebruik. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een voorwaardelijke boete van duizend euro geëist tegen zowel de rechter als de officier. De rechtbank in Den Bosch rekent het de rechter echter zwaar aan dat hij in zijn functie misbruik maakte van zijn positie.

Het viel redacteur Merel Thie van NRC Handelsblad, die de zitting bijwoonde, ook op dat de rechtbank de zaak serieus opnam.

“Er was een voorwaardelijke boete van duizend euro geëist tegen de rechter, maar hij heeft een onvoorwaardelijke geldboete gekregen. De rechtbank rekent de rechter zijn gedragingen zwaar aan, staat in het vonnis omdat hij ‘doelbewust en meerdere malen in strijd met zijn ambtsplicht heeft gehandeld.’”

Of de rechter-commissaris zijn baan behoudt, is nog de vraag. Een veroordeling kan namelijk een basis zijn voor ontslag, maar dat hoeft niet. De rechtbank Zwolle-Lelystad laat weten aan persbureau Novum dat het een tuchtrechtelijk onderzoek heeft gestart. De president van de rechtbank bestudeert op dit moment het proces-verbaal en gaat de rechter verhoren. Daarna beslist hij of hij ontslag eist bij de Hoge Raad.

Hoewel de officier is vrijgesproken in deze zaak, is het onduidelijk of ook hij zal terugkeren in zijn functie, vertelt Thie.

“De officier van justitie is vrijgesproken omdat niet aangetoond kon worden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van zijn ambtsgeheim. Na afloop van de zaak zei hij twee weken geleden graag terug te willen keren bij het OM. Formeel is daar nu geen belemmering meer voor, maar de arbeidsverhoudingen zijn door het proces wellicht beschadigd. De Zwolse hoofdofficier heeft getuigd in dit proces tegen zijn ondergeschikte. Op sommige punten stonden de twee lijnrecht tegenover elkaar. Bovendien was voor de rechtbank onduidelijk of en zoja wanneer de officier officieel als verdachte is aangemerkt.”

    • Hans Klis