Onderzoek: hbo-student krijgt meer les, maar studeert minder

Eerstejaars hbo-studenten krijgen in vergelijking met 2007 ruim twee uur meer onderwijs per week. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van onder meer de HBO-Raad en universiteiten is gehouden.

De totale tijd die zij aan hun studie besteden is echter licht gedaald, meldt persbureau Novum. In 2007 gaven eerstejaars studenten nog aan dat zij per week achttien uur onderwijs volgden in aanwezigheid van een docent of begeleider, tegenover 20,3 uur dit voorjaar. Daarnaast besteedden de eerstejaars hbo’ers in 2007 nog eens 16,5 uur zelfstandig aan hun studie, terwijl ze daar dit voorjaar 13,4 uur in staken.

Voorzitter van de HBO-Raad Guusje ter Horst stelt blij te zijn met de ontwikkeling:

“De verhoging van de onderwijsintensiteit is voor veel studenten een belangrijke voorwaarde om uiteindelijk het diploma te kunnen halen. Hogescholen maken hier zichtbaar werk van. Ik verwacht dat dit zal bijdragen aan een hoger studiesucces.”