Minister houdt vast aan bijdrage

Een eigen bijdrage voor psychiatrisch patiënten is geen nieuwe vorm van discriminatie. Want zij worden al gediscrimineerd omdat zij, anders dan patiënten met lichamelijke klachten, zelf al moeten betalen voor hulp of medicijnen die zij van hun huisarts krijgen. Dit zei minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) vanochtend tijdens het debat in de Tweede Kamer over de bezuinigingen op de psychiatrie.

Omdat psychiatrisch patiënten al een tijd zelf moesten bijbetalen voor lichte hulp van de huisarts, slaan zij die vaak over. Patiënten gaan vaker meteen naar de psychiater, zegt Schippers. Dus om de groei van de vraag naar psychiatrie te remmen, is een eigen bijdrage voor hulp van de specialist volgens de minister nodig.

Nieuw of oud, discriminatie is het wel, zeiden vanochtend de oppositiepartijen, inclusief de SGP. Ze noemden de maatregel stigmatiserend. Bovendien, zeiden Kamerleden van SGP, PvdA en GroenLinks, zijn zware patiënten die niet bewust de huisarts hebben overgeslagen, nu de dupe.

Critici, ook buiten de Tweede Kamer, wijzen erop dat patiënten met lichamelijke klachten wel bijbetalen voor sommige behandelingen, zoals fysiotherapie, maar niet voor één bepaalde ziekte of aandoening, zoals een hartkwaal of diabetes.

Schippers wees erop dat iedereen ook zelf betaalt voor tandheelkundige zorg, en dat daar ook niet wordt gerept van discriminatie.

Het kabinet wil 590 miljoen euro bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg, en nog eens 1,1 miljard euro op de somatische zorg. Die 590 miljoen wil het op drie manieren bezuinigen: psychiatrisch patiënten moeten voortaan zelf 275 euro per jaar betalen voor hulp van een psychiater, wat ze ook hebben. De zogeheten ‘aanpassingsstoornis’ (na een echtscheiding of dood van een naaste) wordt niet meer vergoed en wordt dus geschrapt uit het basispakket van de zorgverzekering. En de psychiatrische instellingen zelf moeten bezuinigen.

Dat bezuinigingen nodig zijn, betwistte niemand tijdens het debat, behalve de SP. Alleen, zeiden de oppositie en de SGP: kort op de instellingen en hulpverleners en niet op de patiënten door van hen een eigen bijdrage te vragen.

Schippers kan niet anders, zegt ze, omdat ze anders de premies die iedereen betaalt, moet verhogen. „De psychiatrische zorg is veel harder gegroeid dan de somatische zorg.” Psychiatrisch patiënten worden in drie situaties uitgezonderd van de eigen bijdrage: wanneer ze gedwongen worden opgenomen, omdat zij dan moeten betalen voor een opname die ze zelf niet willen maar die de rechter noodzakelijk acht. Ook patiënten in de crisisopvang hoeven geen eigen bijdrage te betalen, net als mensen onder de achttien jaar.